Tarievenlijst Particulieren

Voor de kinderen die vergoeding via de verzekering ontvangen, zijn de tarieven bepaald door de desbetreffende gemeente. Voor particulieren gelden de volgende tarieven:  

Informatiegesprek     geen kosten
Overige consultaties / schoolbezoek    op aanvraag      
     
Deelonderzoeken    
 Orthodidactisch onderzoek lezen en spelling    € 330,-
 Orthodidactisch onderzoek rekenen    € 330,-
 DyslexieScreening Test    € 330,-
 Intelligentie/ capaciteitenonderzoek    € 565,-
 Persoonlijkheidsonderzoek    € 565,-
Bij afname van meerdere deelonderzoeken geldt een korting    
     
Dyslexie-typerend onderzoek    € 45,-


Een compleet Dyslexie onderzoek houdt in een anamnese gesprek, Orthodidactisch onderzoek lezen en spelling, Intelligentie onderzoek en Dyslexie-typerend onderzoek, een eindgesprek en bij de diagnose dyslexie: een dyslexieverklaring.

Een compleet Dyscalculie onderzoek houdt in een anamnese gesprek, Orthodidactisch onderzoek rekenen, Intelligentie onderzoek en eindgesprek. Bij gebleken dyscalculie: een dyscalculie.

Intreeonderzoek niveau- of leerrendementbepaling
(na eerder onderzoek) 

   
 Lezen / spelling   € 125,-
 Rekenen (maximaal)   € 170,-
     
Behandelingen (50 minuten per sessie):    
 Dyslexie / lees- en spellingsbehandelingen   € 63,-
 Dyscalculie / rekenbehandelingen   € 63,-
 Spellingsbegeleiding apart   € 63,-
 Studiebegeleiding   € 63,-

Bij meerdere sessies per week geldt een korting.

   

 

   
Screeningscholen / bedrijven / instellingen   offerte op aanvraag