Onderstaand beschrijven we de behandeling vam vijf van onze cliënten en hun vooruitgang.
 Uit de beschreven casussen zal duidelijk worden dat de gespecialiseerde behandelingen bij de één sneller effect hebben, dan bij de ander. Ook is merkbaar bij de evaluaties dat grote en kleine sprongen elkaar kunnen afwisselen. De leerrendementen zijn na de behandelingen echter altijd hoger, dan vóór die tijd het geval was. Als gunstige ‘bij-effecten’ van de behandelingen wordt nogal eens opgemerkt dat de leesstress en faalangst duidelijk minder zijn geworden, dat kinderen (en ook volwassenen) meer zelfvertrouwen hebben gekregen, de leesmotivatie is toegenomen en lichamelijke klachten zijn verminderd of zelfs verdwenen.
Denkt u dat er bij u of uw kind sprake is van lees- en spellingsproblemen, misschien wel dyslexie? Denkt u dat sprake is van rekenproblemen, wellicht dyscalculie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.