Wanneer worden dyslexie-behandelingen vergoed?

Er is een vergoedingsregeling, bedoeld voor een specifieke groep leerlingen, te weten leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Tot en met 2014 liep deze vergoedingsregeling via zorgverzekeraars, ingaande 2015 is deze regeling overgenomen door gemeentes. De criteria op grond waarvan vergoeding verstrekt wordt, zijn strikt: het gaat om de meest zwakke leerlingen die geruime tijd voor lezen Cito E-niveau halen bij drie achtereenvolgende hoofdmetingen. Of ze halen op spelling voortdurend een Cito E-niveau bij drie achtereenvolgende hoofdmetingen; lezen is dan op D- en / of en E-niveau bij drie achtereenvolgende hoofdmetingen.

Er moet sprake zijn van hardnekkigheid: er moet minstens een half jaar intensief met leerlingen gewerkt zijn, minimaal een uur, verspreid over de week, individueel of in een kleine groep, door een (des)kundig leerkracht of RT, met volgens het Protocol aanbevolen methodes. Er moet tussentijds geëvalueerd worden op vooruitgang. Bij onvoldoende vooruitgang volgens vooruit geplande criteria, is sprake van hardnekkigheid.

Om onderzoek en begeleidingen te mogen uitvoeren, moeten dyslexiepraktijken aan diverse eisen voldoen. Op grond daarvan krijgen ze jaarlijks een kwaliteitskeurmerk en kunnen ze contracten afsluiten met gemeenten. Ouders  kunnen hun gemeenten vragen bij welke praktijken zij voor vergoeding in aanmerking komen. De gegevens van de onderzoeken en van de voortgang worden voor een landelijk onderzoek aangeboden aan de kwaliteitsinstituten. Uiteraard gebeurt dit anoniem.

Er moet door school een leerlingdossier zijn aangelegd met diverse schoolgegevens, Cito-uitdraaien, handelingsplannen en andere relevante (voorgaande) onderzoeksgegevens. Met behulp van aanvraagformulieren (toegestuurd of gemaild door een praktijk) wordt het leerlingdossier compleet gemaakt. Het leerlingdossier moet opgezet worden en ondertekend door bijvoorbeeld een Intern Begeleider van de school en / of het hoofd van de school. Zij moeten aangeven op grond waarvan zij het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie hebben. Het dossier wordt beoordeeld door een team van de gemeente. De gemeente laat vervolgens ook een praktijk beoordelen, of een leerling voor vergoed onderzoek in aanmerking kan komen (en later voor begeleidingen). In sommige gemeentes mogen de praktijken direct een beoordeling doen (hoeft het dossier niet eerst naar de gemeente).

Het kan zijn dat leerlingen op grond van het leerlingdossier wel voor vergoede diagnostiek in aanmerking  komen, maar bij onderzoek (toch) niet voldoen aan de criteria. Zij komen dan niet in aanmerking voor de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie. Zij kunnen mogelijk wel voor een dyslexieverklaring in aanmerking komen (milde mate, dus niet ernstige mate).  Het onderzoek wordt wel vergoed, maar de begeleidingen niet. Het is dan wenselijk dat zij op school weer verder begeleid worden; desgewenst kunnen ouders op particuliere basis begeleiding bij een praktijk zoeken.

Bij alternatieve verklaringen / comorbiditeit (dat wil zeggen als er ook nog andere gediagnosticeerde ontwikkelingsproblemen aanwezig zijn, zoals  ADD / ADHD / PPDNos) vallen leerlingen niet (altijd) in de vergoedingsregeling. Immers het gaat om ernstig en enkelvoudige dyslexie.  Er wordt met externe deskundigen (bijvoorbeeld artsen, psychologen, orhopedagogen, betrokken bij de desbetreffende leerling) in die gevallen zorgvuldig nagegaan in hoeverre de leerling behandelbaar is, dus in hoeverre vergoed onderzoek en begeleidingen toch tot de mogelijkheden  kunnen behoren. Hierover zal eveneens contact opgenomen worden met de gemeente in verband met een toestemmingsverklaring.

Gemeenten hebben vaak maximale vergoedingen vastgesteld, uitgedrukt in totaal aantal minuten over de onderzoeks- en behandelperiode. De meeste gemeentes vergoeden 40 tot 60 behandelingen (één tot anderhalf jaar). De minuten en het aantal behandelsessies worden bijgehouden via een declaratiesysteem. Er wordt van de ouders en leerlingen verwacht dat er thuis geoefend wordt. Kinderen moeten hiertoe bereid zijn (huiswerk is natuurlijk nooit wat, maar het is echt wel nodig!). Ouders hebben daarbij een belangrijke rol ter ondersteuning van de kinderen. Ook van scholen wordt verwacht dat zij hulp blijven bieden (alle zeilen moeten bij deze kinderen bijgezet worden).


Wij hebben contracten met zeven West-Friese Gemeenten:

 • Drechterland
 • Enkhuizen
 • Hoorn
 • Koggenland
 • Medemblik
 • Opmeer
 • Stede Broec

En voor Regio Alkmaar met:

 • Alkmaar
 • Bergen
 • Castricum,
 • Heiloo
 • Heerhugowaard
 • Langedijk

De procedure om de behandelingen vergoed te krijgen varieert per gemeente. Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u exact melden welke procedure u moet volgen voor de gemeente waarin u woont.

De prijslijst voor particulieren vindt u hier...