Psychologische- en (ortho)pedagogische begeleiding

Bij veel kinderen is het van belang dat er gewerkt wordt aan hun emotionele welbevinden, zoals het omgaan met hun dyslexie of dyscalculie, het omgaan met leesstress, helpen als sprake is van pesten, het verhogen van leer-leesmotivatie, het aanpakken van faalangst etc.. In overleg met ouders wordt bepaald of begeleiding zich eerst zal richten op de psychologische / (ortho)pedagogische problemen (door andere bureaus), of dat dit bij ons mogelijk gecombineerd kan worden met de dyslexie-  of dyscalculietraining. 

Bij kinderen die ‘niet stil kunnen zitten’, problemen hebben met aandacht en concentratie, kinderen die niet (meer) gemotiveerd zijn, of andere psychologische problemen of stoornissen hebben (zoals in het autistisch spectrum), moet bij het onderzoek en tijdens de sessies worden beoordeeld of zij ‘behandelbaar’ zijn. Samen met ouders wordt dan gekeken of zij voldoende van de behandelingen profiteren, in hoeverre hun gedrag of motivatie de resultaten beïnvloeden, hoe de verwachtingen bijgesteld kunnen worden, hoe behandelplannen eventueel aangepast kunnen worden aan de behoefte van de leerling (meer gesprekjes, beloningssystemen, minder taken om het rustiger aan te doen etc.).  Alles om de leerling, met zijn of haar beperkingen toch tot een acceptabeler leerniveau te laten komen.

Voor de vergoedingsregeling worden bij leerlingen met (lichte mate van) comorbiditeit tevoren deskundigen geraadpleegd of zij behandelbaar zijn (door andere therapieën, medicatie etc.). Er is dan een verklaring nodig van deze deskundigen, en toestemming van de zorgverzekeraar om deze leerlingen te mogen onderzoeken en behandelen. Door onze (kinder)psychologische en orthopedagogische achtergronden kunnen wij gebruik maken van diverse methodieken om kinderen te kunnen begeleiden waarbij sprake is van (lichtere vormen van) comorbiditeit.