Rekenproblemen en dyscalculie
Kinderen kunnen achterstanden hebben op rekengebied. Bij sommige kinderen kan er sprake zijn van een specifiek leerprobleem: dyscalculie. Ook hier gaat het om een specifieke leerstoornis, waarbij sprake is van een problematische automatisering zoals van getallen kunnen benoemen, het kunnen opschrijven van cijfers en van het uitvoeren van (elementaire) rekenhandelingen etc.  Voor dyscalculie is een protocol opgesteld voor het signaleren en diagnosticeren. Bij dyscalculie moet ook sprake zijn van aantoonbare hardnekkigheid en zijn de rekenproblemen niet in de lijn van wat verwacht mag worden op grond van intelligentievaardigheden. Net als bij dyslexie geldt, dat dyscalculie op diverse momenten in de leerontwikkeling ‘de kop op kan steken’. Ook hier is specialistisch onderzoek en begeleiding noodzakelijk.

Rekenbegeleiding
Afhankelijk van de diagnostiek (mate van achterstand, soort rekenproblemen) krijgen kinderen een individueel behandelplan. Vaak moet teruggegaan worden naar de basis van het rekenen, het automatiseren van het schrijven van getallen en van diverse rekenhandelingen. Ook leren we kinderen overzichtelijk te werken, verbanden met alledaagse situaties te leggen (waar hebben we rekenen voor nodig?) en waar mogelijk ‘rekentrucjes’ aan te leren. Een en ander doen wij bij voorkeur in samenspraak met scholen. Van tijd tot tijd wordt herhalingsonderzoek gedaan naar de vorderingen en wordt er een nieuw behandelplan opgesteld. Binnen de behandelingen wordt onder andere gewerkt met diverse computerprogramma’s (met rekentaken, spelletjes, oefeningen waarbij tempo ingesteld kan worden, werkbladen uitgeprint kunnen worden etc).