Contact voor ouders en scholen

Ouders
Denkt u dat er bij u of uw kind sprake is van lees- en spellingsproblemen, misschien wel dyslexie? Denkt u dat sprake is van rekenproblemen, misschien aan dyscalculie? Wilt u graag informatie over onze praktijk?

U kunt ons bellen via onze hoofdvestiging in Enkhuizen, 0228 - 32 22 39. Indien al onze medewerkers bezig zijn met behandelingen, dan krijgt u ons antwoordapparaat. Laat hierop uw naam en telefoonnummer(s) achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook per e-mail info@dyslexie.nu (let op, .NU)  uw naam en telefoonnummer achterlaten, wij bellen u dan terug. 

Uw vragen zijn belangrijk en wij willen u graag verder informeren over mogelijkheden voor onderzoek en behandelingen bij leerproblemen of studiebegeleiding. Desgewenst maken we met u (vrijblijvend, zonder kosten) een afspraak op één van de praktijken in Enkhuizen, Wognum of Alkmaar. Waar het aanmeldingen voor dyslexieonderzoek en -begeleiding betreft, helpen wij u graag met het uitzoeken van de mogelijkheden wat betreft vergoedingen bij zorgverzekeraars. Met uw toestemming nemen wij dan contact op met school om daar verder informatie in te winnen.

Scholen
Heeft u als school vragen omtrent onderzoek en begeleiding van leerproblemen? Wilt u graag informatie over onze praktijk en hoe u aanmelding kunt doen? Heeft u vragen omtrent mogelijkheden voor onderzoek en begeleiding via de vergoedingsregeling? Hier geven wij graag nader informatie over. Telefonisch kunnen we met u doornemen wat de criteria zijn en of daaraan wordt voldaan (eerste screening / indruk). Wij vragen u handelingsplannen van in elk geval het laatste half jaar op te sturen, Cito-uitdraaien, eventueel verslagen van voorgaande onderzoeken en, vanwege de vergoedingsregeling en de naam van de zorgverzekeraar van de leerling. Als alle gegevens binnen zijn, bespreken wij met u wat er eventueel nog nodig is voor een officiële aanmelding voor vergoeding en wat het vervolgtraject is. Als op basis van uw handelplannen etc. voldaan lijkt te zijn aan alle criteria (Protocol), krijgt u van ons een officieel  aanmeldingsformulier (ONL / Praktijk Glaudélijst). Deze wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de GZ. Daarna nemen wij met u en ouders contact op voor het vervolgtraject.

 

Centraal telefoonnummer
0228 - 32 22 39

Centraal e-mailadres
info@dyslexie.NU

 

Vestigingen

Praktijk Enkhuizen
Wielewaal 9
1602 PV  Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 39

Praktijk Wognum
Westeinderweg 14
1687 PL  Wognum
Telefoon: 0228 - 32 22 39

 

Praktijk Glaudé is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.


Onze BIG-registratie:
19059078625

Klachtenprocedure

AVG-beleid