• Heeft u of uw kind lees- , spellings- of andere leerproblemen zoals rekenen?
 • Krijgt u van de school van uw kind signalen dat uw kind achterblijft bij de andere kinderen?
 • Heeft u of de school vermoeden dat er sprake is van een dyslexie of dyscalculie?

Praktijk Glaudé werkt met een team van specialisten. We hebben allen een universitaire opleiding Orthopedagogie of (Kinder- en Jeugd) psychologie gevolgd. Wij zetten ons in voor kinderen en volwassenen. Door gedegen onderzoek te doen, streven wij naar een goede diagnose. Door onze jarenlange ervaring op gebied van behandeling van dyslexie en andere leerproblemen weten wij altijd een effectief behandelplan op te stellen en adviezen te kunnen uitbrengen aan ouders en derden (scholen).

Ons streven is kinderen en volwassenen:

 • op hogere, acceptabeler leerniveaus te brengen.
 • te leren omgaan met het gegeven dat ze een leerprobleem hebben,
 • duidelijk te maken dat er wel degelijk aan het lees- en spellingsprobleem gewerkt kan worden, met de juiste begeleiding en inzet.
 • te helpen om hun omgeving duidelijk te maken dat ze niet dom of lui zijn, maar een specifiek leerprobleem hebben, waar ze zelf niet de oorzaak van zijn (je kunt er mee geboren worden).
 • vooral weer plezier in lezen, spelling en rekenen laten krijgen!

Onze diensten:

 • Onderzoek naar kans op ontwikkeling van dyslexie

 • Dyslexie onderzoek (lees- en spellingsproblemen)

 • Dyscalculie onderzoek (rekenproblemen)

 • Psychologisch onderzoek (onder meer intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek)

 • Didactisch onderzoek (lezen, spelling, rekenen)

 • Dyslexiescreening bij (brug)klassen Voortgezet Onderwijs

 • Gespecialiseerde Psychologische en orthopedagogische begeleiding van lees- en spellingsproblemen 

 • Rekenbegeleiding

 • Studie- en  cursusbegeleiding bij (jong)volwassenen

 • Verzorgen van dyslexieverklaringen

 • Stagebegeleiding Universitair onderwijs

 • Consultaties

Het beste bewijs van de kwaliteit van onze zorg is natuurlijk het grote aantal kinderen en volwassenen dat wij succesvol behandeld hebben de afgelopen 20 jaar. De kwaliteit van onze dyslexiezorg staat continu onder controle van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Hierdoor is het mogelijk om bij vormen van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij basisschoolkinderen voor vergoeding van zorg in aanmerking te komen.

  

 

Praktijk Glaudé is al 20 jaar een begrip in de provincie Noord-Holland met vestigingen in Enkhuizen, Wognum en Alkmaar. Wij hebben voor uw vergoedingen contracten met Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk. Wanneer u twijfelt of uw gemeente valt onder onze regio's, dan gerust even contact met ons op. Voor particuliere behandelingen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht, ongeacht uw woonplaats.

Informatie omtrent Corona
Datum 15-03-2020

Graag stellen wij u op de hoogte hoe wij met het voorkomen van verspreiding van het Corona virus (COVID-19) omgaan. 
Onze praktijken zijn open en afspraken gaan in principe gewoon door.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM omtrent preventie en hygiëne. Dit houdt onder andere in, dat onze medewerkers thuisblijven van het werk als zij klachten van verkoudheid en/of hoesten hebben. Van onze bezoekers en cliënten verwachten wij dat deze zich eveneens aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dat betekent thuisblijven als zij klachten van niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en/of verhoging hebben. Zijn er klachten, laat ons dan weten dat u of uw kind niet naar de praktijk komt.  Dit kan per mail of telefonisch (ingesproken). Mocht de behandelaar zelf klachten krijgen, dan zullen wij contact met u opnemen. In de praktijkruimtes hebben wij de volgende protocollen opgesteld: 

 • Bij aanvang van de behandeling heeft de behandelaar de handen grondig gewassen en zijn muis, toetsenbord, pen / potlood en andere gebruikte materialen gereinigd met desinfectiemiddel.
 • Bij aankomst wast het kind de handen, waar ouder of behandelaar bij zijn.
 • Hoesten en niezen doen we in de elleboog. Bij (per ongeluk) hoesten in de hand of neus afvegen met de hand of mouw, wordt verzocht de handen nog even te wassen of maken we schoon met een desinfectietissue. 
 • Bij vertrek vragen wij de cliënten opnieuw even de handen te wassen.
 • Aan het eind van de dag, zal nogmaals schoongemaakt worden en dan ook andere onderdelen zoals deurklinken, stoelleuningen etc..
 • We geven geen hand meer, maar kiezen voor een andere vorm van begroeting of afscheidsgroet. 
 • Besprekingen tussen collega’s onderling en tussen behandelaar en ouders worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan.
 
Indien de wachtruimte (met name Praktijk Enkhuizen) vol is (twee mensen met tussenruimte een stoel), wordt u verzocht even op de gang te wachten tot er plek beschikbaar is. We zullen daar voor extra stoelen zorgen. 

Mocht u verdere suggesties hebben, laat ons het weten!

Informatie van het RIVM kunt u vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden